Náklady

Vytvořeno 05.06.2009 18:48:02 | Poslední změna 17.09.2009 18:50:51
18.9.2009 Z Blatné v 5:40 742.346-0 + 2x Roos dřevo + Daak
16.9.2009 Z Blatné v 5:40 742.346-0 + Snps prázdný + 2x Roos dřevo + Daak
14.8.2009 Z Blatné v 6:40 742.346-0 + 2x Eas dřevo + Es prázdný + Daak
7.8.2009 Do Blatné v 14:30 742.346-0 + 2x Eas prázdný + Daak + 3x Eas dřevo (ze stanice Bělčice)


30.7.2009 Do Blatné v 14:30 742.346-0 + Daak + 3x Eas + Eanos + Eas-z (Nacco) - vše prázdné