Stanice Blatná

Vytvořeno 13.08.2009 17:45:43 | Poslední změna 16.09.2009 20:16:40

Tato stanice leží na 23. kilometru tratě 203 z Březnice do Strakonic a odbočuje z ní trať 191 do Nepomuku.
Nadmořská výška stanice je 445 m.n.m.

Výstavba blatenské stanice

Zároveň se stvabou trati byla budována v Blatné železniční stanice a malá výtopna pro lokomotivy. Pro staniční budovu bylo vybráno místo mezi rybníkem Podskalským a Nevěkem, který se rozkládal pod dnešním hotelem Jubileum. Podle výpovědi starých pamětníků měla původně staniční budova stát v místech, kde se říká "Malý vrch", ale pro nepochopení některých lidí z Blatné k tomu nedošlo.

Z počátku měla stanice směrem od Strakonic a Nepomuka vjezdová návěstidla se zvonkovou kontrolou u dopravní kanceláře. Rovněž bylo provedeno propojení obou uvedených tratí dvojitou kolejovou spojkou. Později bylo vše odstraněno.

V roce 1927 bylo na žádost místních obchodníků a živnostníků zavedeno elektrické osvětlení stanice a zvětšeno místo na vykládku celovozových zásilek.

V prosinci roku 1929 byla prováděna adaptace staniční budovy. Došlo k přestavění kanceláře pro přednostu a z jeho původní kanceláře byla zřízena dopravní kancelář.
Čekárna 3. třídy byla rozšířena o prostor nepoužívané 2. třídy a kryté nástupiště prodlouženo o 5 metrů. Současně byla budována studna na pitnou vodu.

Od roku 1967 přešel do stavu stanice otočný jeřáb, který byl používán k nakládce i vykládce různých materiálů jako kamene, železa a strojů. V dnešní době se už nepoužívá.

V první polovině 90. let byla dokončena přístavba k výpravní budově. Sem se přestěhoval z nevyhovujících prostor bývalý přednosta stanice (v té době ještě náčelník), výpravčí a MTZ. Dále zde vznikla místnost pro vlakové čety, nocležna a nutné skladové prostory. Také bylo vybudováno ústřední topení s kotlem na tuhá paliva, který bylo nutné kvůli nedostatku prostoru umístit do čekárny. Dnes je již celá budova vytápěna plynovým kotlem.